İkinci Kongre Resimleri (TQM-II)

Sakarya Kalite Derneği

 
B İ R İ N C İ    G Ü N    (07 / 06 / 2001)
 

  Kayıt Kabul
  Açılış Konuşmaları
  Davetli Konuşmacı (I) / Prof.Dr. Kwan RIM (Samsung Cooperation)
  Ana Sponsor Firma Konuşması (Federal Elektrik A.Ş.)
  Öğle Yemeği
  Paralel Oturumlar

 
İ K İ N C İ   G Ü N    (08 / 06 / 2001)
 

  Davetli Konuşmacı (II) / Prof.Dr. Frederick BETZ (Maryland Üniversitesi)
  Ana Sponsor Firma Konuşması (Superlit A.Ş.)
  Paralel Oturumlar
    Yerel Yönetimlerde Kalite
    Serbest Bölgeler ve Uygulamaları
    Üretim Yönetimi
    Teknoloji Yönetimi ve AR-GE
    Teknoloji Felsefesi
  Panel (Kongre Değerlendirmesi)
  Ödül Töreni
  Kapanış Konuşması

Sakarya Kalite Derneği
Önceki Sayfa